Cynamonusie - Płatki zbożowe z cynamonem

Produkt Earl Grey Packshot
Opakowanie sypkie
175 g
Opis

Cynamonusie to pyszne płatki zbożowe z cynamonem oraz z dodatkiem witamin i wapnia.

Sposób gotowania

Po­r­cję pro­­du­k­tu (ok. 30 g) za­­lać go­­rą­­cym lub zi­m­nym mle­­kiem. Mo­ż­na po­­da­­wać z do­­da­t­kiem świe­­żych lub su­­szo­­nych owo­­ców i ulu­­bio­­ny­­mi ba­­ka­­lia­­mi.