Płatki żytnie pełnoziarniste

Produkt Earl Grey Packshot
Opakowanie sypkie
300 g
Opis

Płatki żytnie pełnoziarniste wytwarzane są z całych ziaren żyta, które w procesie produkcji są oczyszczane, a następnie poddawane zabiegom hydrotermicznym i płatkowaniu. Płatki te są źródłem błonnika. Można je jadać ugotowane na słodko jak i słono. Idealnie nadają się do wypieku ciasteczek czy chleba. Świetnie smakują przygotowane z nich racuchy, gofry czy domowe batony.

Sposób gotowania

Za­go­to­wać pół szklan­ki wo­dy lub mle­ka. Na­stęp­nie wsy­pać pół szklan­ki płat­ków i go­to­wać oko­ło 1-2 mi­nu­ty cią­gle mie­sza­jąc. Płat­ki moż­na przygo­to­wać też bez go­to­wa­nia: oko­ło pół szklan­ki płat­ków za­lać go­rą­cą wo­dą lub mle­kiem, na oko­ło 0,5 cm po­nad po­ziom płat­ków. Po­zo­sta­wić na oko­ło 3 mi­nu­ty, naj­le­piej pod przy­kry­ciem.